[1]
N. Akbar, S. Kune, and E. Ristiana, “Pengaruh Model Pembelajaran Savi (Somatic, Auditory, Visual, Inteletual) Berbantuan Video Interaktif Terhadap Hasil Belajar IPA Kelas VI SD Inpres Tarailu Kecamatan, Sampaga Kabupaten Mamuju”, NL, vol. 7, no. 1, pp. 1406–1415, Oct. 2022.