[1]
Fany Isti Fauzia, Ilma Siti Salamah, Rifqi Taufiqul Hakim, and Muhamad Fikri Zulfikar, “Efektivitas Penggunaan Model Dan Media Pembelajaran Dalam Meningkatkan Keterampilan Menulis Siswa SD”, NL, vol. 7, no. 1, pp. 1370–1384, Oct. 2022.